samowola budowlana

Czym jest samowola budowlana?

Najpopularniejszym przypadkiem samowoli jest budowa bez zezwolenia

Na budowę domu trzema mieć zezwolenie wydane przez właściwy urząd. W wypadku postawienia budowli przy jednoczesnym jego braku, mamy do czynienia z samowolą budowlaną. Nie ulega ona przedawnieniu.

Pozwolenie na budowę nie musi mieć wykonawca, lecz właściciel nieruchomości, więc to on w wypadku braku pozwolenia będzie odpowiadał za samowolę budowlaną. Z racji tego, iż nie ulega ona przedawnieniu, niewykluczone jest to, że choćby po 20 latach nie trzymającego się przepisów inwestora odwiedzi przedstawiciel inspektoratu budowlanego i zażąda stosownego dokumentu.

W zapisach prawa budowlanego odnajdujemy wiele sytuacji, które są określone jako samowola budowlana. Wiąże się ona z właściwym postępowaniem organów nadzoru budowlanego.

Określeniem samowola budowlana określamy następujące sytuacje:

  • budowa została rozpoczęta bez wymaganego pozwolenia na nią,
  • budowa została rozpoczęta bez jej wcześniejszego zgłoszenia,
  • budowa została rozpoczęta na podstawie nieostatecznej decyzji o pozwoleniu,
  • rozbudowa bądź przebudowa została rozpoczęta bez pozwolenia
  • remont został rozpoczęty bez wcześniejszego zgłoszenia,
  • zmiana sposobu użytkowania bez wcześniejszego zgłoszenia
  • wybudowany obiekt istotnie się różni od pierwotnego projektu, na co nie zostało wydane pozwolenie,

Najpopularniejszym przypadkiem samowoli jest budowa bez zezwolenia oraz bez wcześniejszego zgłoszenia.

Kupując dom należy wymagać dokumentacji pozwolenia na jego budowę, gdyż w przypadku jego braku możemy słono za to zapłacić. Legalizacja budowy bądź jego ewentualna rozbiórka spoczywa na barkach właściciela nieruchomości. Opłata legislacyjna w wypadku domów jednorodzinnych wynosi 50 tys. zł. Wiąże się ona także z wieloma formalnościami.

Przed kupnem domu wybudowanego bez zezwolenia, należy się dowiedzieć w nadzorze budowlanym oraz urzędzie gminy, czy legalizacja obiektu będzie możliwa. Jeśli nie, w żadnym wypadku nie dokonujmy zakupu nieruchomości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.